Дисципліни, які викладаються на кафедрі

Дисципліни за вибором


Побічна дія ліків.pdf

побічна дія

Кому:
  • студентам медичного факультету, факультету медицини і фармації, (спеціальність: «медицина») 4 курсу.

Навіщо:
  • призначення лікарських засобів потребує знання загальних закономірностей їх дії, залежності від властивостей ліків, їх фармакокінетичних особливостей, від стану організму хворого, його чутливості до ліків та факторів зовнішнього середовища. За перелічених умов сила дії ліків набуває особливостей, які відбиваються на результаті лікування та можуть викликати небажані наслідки. Щоб уникнути їх, треба бути обізнаним в питаннях загальної фармакології та вміло користуватися ними для оптимізації фармакотерапії. Взаємозв’язок загальної та спеціальної фармакології надає майбутнім фахівцям знання та вміння до раціональної лікарської діяльності. 
Фітотерапія.pdf

фітотерапія

Кому:
  • студентам медичного факультету, факультету медицини і фармації, (спеціальність: «медицина») 4 курсу.

Навіщо:
  • набуття навичок з використання лікарських рослин для патогенетично обґрунтованого лікування та профілактики симптомів і захворювань, формування уявлень про головні принципи використання рослин, як природного джерела оздоровлення, відновлення та лікування організму людини. 

взаємодія лікарських засобів

Кому:
  • студентам медичного факультету, факультету медицини і фармації, (спеціальність: «медицина») 5 курсу.

Навіщо:

Дисципліни, що викладаються на кафедрі: