Лекційний матеріал

лекції з фармакології знаходяться на платформі MOODLE