Програми дисципліни

Силабус з навчальної дисципліни _Фармакологія.pdf
Програма ОК 13 Фармакологія.pdf
Робоча програма МЕДИЦИНА-2019 -Побічна дія ліків.pdf