Електронний запис на ВІДПРАЦЮВАННЯ

До уваги студентів!

Згідно рішення кафедрального засідання від 31.08.2023 р. відпрацювання пропущених лекційних та практичних занять будуть відбуватися наступним чином:

1.    Лекційні заняття:

Студентський квиток;

Конспект лекції;

Співбесіда із викладачем.

2.    Практичні заняття:

Студентський квиток;

Протоколи практичних занять (написані від руки);

Співбесіда з викладачем: on-line за посиланням Google-meet відповідним до чергового викладача або off-line;

Тестування на комп'ютері.

NB! Всі пропущенні заняття необхідно відпрацювати протягом 2 тижнів після отримання "нб", попередньо заповнивши електронну форму запису на консультації (не пізніше ніж за 24 години до відпрацювання). Без таких записів студенти не будуть допущенні до відпрацювання у суботу.

На першому перескладі "нб" з поважної причини студент може отримати оцінку "5" за умов набрання більше 90%, 80-89% це "4" та 65-79% оцінка "3". Якщо причина була неповажною, або це відпрацювання "2" або при повторному перескладі, при отриманні студентом 90%, максимальна оцінка буде "4", 80-89% - оцінка "3".

Студент може відпрацювати кожне пропущене заняття або перескладати його на позитивну оцінку викладачу (як практичне заняття, так і підсумковий модульний контроль) не більше 3-х разів під час вивчення модулю, тим самим набрати кількість балів не меншу за мінімальну.