Підготовка науково-педагогічних кадрів

На кафедрі успішно виконуються конкурсні бюджетні науково-дослідні роботи МОЗ України. Так, в 2006 р. проведені дослідження на тему «Експериментальне обґрунтування профілактичного медикаментозного захисту міокарда в умовах формування серцевої недостатності на тлі протипухлинної терапії» (№ держ. реєстрації 0106U001591), в 2007-2009 рр. - «Пошук і вивчення нових похідних бензотіазола в якості потенційних неопіоїдних аналгетиків і нейромедіаторних церебропротекторів» (№ держ. Реєстрації 0107U003072); в 2014-2018 рр. - «Системна фармакологія неопіоїдних анальгетиків та засобів медикаментозного захисту мозку в умовах експериментальних патологічних станів» (№ державної реєстрації 0114U000935) і в 2019-2021 рр. - «Фармакологічний аналіз органо- та ендотеліопротекції за умов експериментальних патологічних станів» (№ державної реєстрації 0118U006631). З 2020 року на кафедрі виконується держбюджетна НДР «Вивчення ендотелій-тромбоцитарних відносин у механізмах органопротективної дії лікарських засобів за умов гіперглікемії та інсулінорезистентності» (№ державної реєстрації 0120U101502), відповідальний виконавець - доцент А.Е. Лєвих.

На базі кафедри систематично здійснюється експериментальна оцінка ефективності і безпеки нових оригінальних лікарських засобів і препаратів-генериків. Протягом року фармакологічній експертизі піддається близько 5-10 препаратів. Кафедра фармакології є базою доклінічних досліджень, сертифікованою Державним Експертним Центром МОЗ України.

Доказовість експериментальних досліджень визначається відповідним рівнем застосовуваної нами сучасної апаратури - Біохімічний аналізатор HTI BioChem SA, прибор по вимірюванню артеріального тиску (БУК-45), електрокардіограф CardipLab 2000, установка виміру спазмолітичної активності, аналізатор агрегації тромбоцитів SOLAR AP2110, центрифуга лабораторна PowerSpin LX C858, рефрижираторна центрифуга  LabNET Prism R, гемокоагулометр турбідиметричний SOLAR CGL2110, мікропланшетний фотометр Rayto RT-2100C та ін.

Профіль речовин, що вивчаються, різноманітний, з превалюванням нейротропних препаратів. Заслуговують високої оцінки хімічні сполуки, що забезпечують корекцію функцій ЦНС, системи кровообігу, а також нейропротекторну дію щодо експериментальних чинників та препарати, що поліпшують пам'ять. Колектив кафедри бере активну участь у національних та міжнародних наукових форумах. У 1993 році у Дніпропетровську на базі кафедри проведено пленум проблемної комісії Українського товариства фармакологів, у 2001 р. проведено ІІ-й Національний з’їзд фармакологів України.